งานบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ ถ้วยน้ำดื่ม ขวดPET ถังขุ่น ถังใส หลอด ม้วน PE PVC

งานบรรจุภัณฑ์

สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ของเรา เป็นสินค้าส่งออกไปจําหน่ายทั่วประเทศ และต่างประเทศ เราให้ความสําคัญในด้านคุณภาพของสินค้าปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพมาตรฐาน และบริการที่ดีเยี่ยมสามารถส่งมอบสินค้า ได้ตรงตามเวลาที่กําหนด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ที่สำคัญราคาถูก สามารถช่วย ลดต้นทุนการผลิตได้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์สินค้าประเภทน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำปลาร้า สินค้าเราผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย

หมวดหมู่สินค้า งานบรรจุภัณฑ์

Category of Printing