ผลิตภัณฑ์และบริการ

บรรจุภัณฑ์ พลาสติก ฉลาก ถ้วยน้ำดื่ม ขวด น้ำดื่ม หลอดพรีฟอร์ม

งานออกแบบสิ่งพิมพ์

งานสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของเราไม่ว่าจะเป็น ฉลากน้ำ ม้วนฟิล์มฝาถ้วยน้ำ กล่องกระดาษ ขวดสกรีน ขวดพิมพ์ลาย แคปถัง แคปซีล ฯลฯ เรามุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานที่ดี สีสันสวยงาม คมชัด ทำแบบรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า และสามารถส่ง มอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กําหนด ที่สำคัญราคาถูก สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์สินค้าประเภทน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำปลาร้า น้ำส้มสายชู ฯลฯ

งานหลอดพรีฟอร์ม

สินค้าพรีฟอร์มของเราเป็น สินค้าเพื่อส่งออกไปจําหน่ายทั่วประเทศ และต่างประเทศ เราให้ความสําคัญในด้านคุณภาพ ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพมาตรฐาน และบริการที่ดีเยี่ยม สามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กําหนด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เราจำหน่ายหลอด พรีฟอร์ม สำหรับนำไปเป่าขวดน้ำดื่ม ซึ่งหลอด พรีฟอร์ม เป็นหลอดที่เป่าง่าย ใช้งานสะดวก มีหลากหลายขนาดให้เลือก และที่สำคัญราคาถูก สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บได้มาก เหมาะสำหรับโรงงานผลิตขวดน้ำดื่ม โดยตรง สำหรับผู้ผลิตน้ำดื่ม ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย

งานบรรจุภัณฑ์

สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ของเรา เป็นสินค้าส่งออกไปจําหน่ายทั่วประเทศ และต่างประเทศ เราให้ความสําคัญในด้านคุณภาพของสินค้าปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก คุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นคุณภาพมาตรฐาน และบริการที่ดีเยี่ยมสามารถส่งมอบสินค้า ได้ตรงตามเวลาที่กําหนด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ที่สำคัญราคาถูก สามารถช่วย ลดต้นทุนการผลิตได้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์สินค้าประเภทน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำปลาร้า สินค้าเราผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย