บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ชนิด PET ให้เป็นมาตรฐานสากล

เป้าหมายองค์กร

เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ชนิด PET

พันธกิจ

มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่มีมาตรฐาน สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ชนิด PET พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นต่อพันธมิตรทางธุระกิจด้วยความมุ่งมั่นและยั่งยืน

นโยบาย

ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในมาตรฐานสากล

ประวัติองค์กร

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในปี 2564 ได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ ชนิด PET และอาคารจัดเก็บสินค้าแห่งใหม่ บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ โดยธุรกิจหลักของเราดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกอุตสาหกรรมน้ำดื่ม และในระยะต่อมาได้เริ่มเข้าสู่การจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยโรงงานผลิตเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชนิด PET เป็นหลัก

เริ่มก่อสร้างอาคารจัดเก็บสินค้าแห่งที่ 3 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหาร และบรรจุภัณฑ์พลาสติกเครื่องดื่ม ชนิด PET และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร ISO 22000 : 2018, FSSC 22000 และ Food Safety System Certification

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร ISO 9001 : 2015, GHPs, HACCP และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.655)

ก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแห่งที่ 1 และอาคารจัดเก็บสินค้าแห่งที่ 2 ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บนพื้นที่กว่า 50 ไร่

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด ขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มลูกค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหาร และบรรรจุภัณฑ์พลาสติกเครื่องดื่ม

ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ และอาคารจัดเก็บสินค้าแห่งที่ 1 ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เกี่ยวกับเรา

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด ดำเนินการผลิตสินค้าและยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์พลาสติกอุตสาหกรรมขวดน้ำหวาน และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอุตสาหกรรมน้ำดื่ม

โดยมีผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร และมุ่งเน้นที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ให้เป็นสินค้าคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการบริการที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน มุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ มั่นใจในผลิตภัณฑ์ และรู้สึกคุ้มค่าทุกครั้งเมื่อใช้บริการโดยสร้างแบรนด์ Knp ให้เป็นที่รู้จักในอุสาหกรรมพลาสติกต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี