บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

แนะนำสินค้าใหม่ เดือนกรกฎาคม

> อเมซอน 200 ML ปาก 30

อเมซอน 200 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 46 MM.
ความสูงขวด : 141 MM.

> โซดาดริ๊งก์ 250 ML ปาก 30

โซดาดริ๊งก์ 250 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 48 MM.
ความสูงขวด : 170 MM.

> เบอร์ดี้ 250 ML ปาก 30

เบอร์ดี้ 250 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 55 MM.
ความสูงขวด : 145 MM.

> เหลี่ยมสูง 250 ML ปากกลาง

เหลี่ยมสูง 250 ML ปากกลาง

ขนาดก้นขวด : 43 MM.
ความสูงขวด : 190 MM.