บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

คำถามที่ถามบ่อย

คลิกคำถามที่เราได้รับบ่อยที่สุดเพื่อดูคำตอบได้เลย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @KanitthaPlastic (บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.) Tel : 02-150-1882 (บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.) Facebook : กนิษฐาพลาสติก (บริการทุกวัน)

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช่องทางใด

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ฝ่ายขายประจำพื้นที่  หรือ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @KanitthaPlastic Tel : 02-150-1882 (บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.) Facebook : กนิษฐาพลาสติก (บริการทุกวัน) โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและส่งข้อมูลให้พนักงานขายในพื้นที่ทำการติดต่อลูกค้ากลับเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าต่อไป

สามารถคืนสินค้าได้อย่างไร

สามารถติดต่อสอบถามเรื่องการคืนสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย หรือ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Line ID : @KanitthaPlastic (บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.) Tel : 02-150-1882 Facebook : กนิษฐาพลาสติก (บริการทุกวัน)

การจัดส่งสินค้าด้วยวิธีใด

บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด มีรถจัดส่งสินค้าทั่วประเทศกว่า 50 คัน ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม เรื่องการจัดส่งสินค้าได้ที่ฝ่ายขาย หรือ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Line ID : @KanitthaPlastic (บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.)