บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

> อเมซอน 200 ML ปาก 30

อเมซอน 200 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 46 MM. ความสูงขวด : 141 MM.

> โซดาดริ๊งก์ 250 ML ปาก 30

โซดาดริ๊งก์ 250 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 48 MM. ความสูงขวด : 170 MM.

> เบอร์ดี้ 250 ML ปาก 30

เบอร์ดี้ 250 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 55 MM. ความสูงขวด : 145 MM.

> เหลี่ยมสูง 250 ML ปากกลาง

เหลี่ยมสูง 250 ML ปากกลาง

ขนาดก้นขวด : 43 MM. ความสูงขวด : 190 MM.

> เหลี่ยมสูง 220 ML ปากกลาง

เหลี่ยมสูง 220 ML ปากกลาง

ขนาดก้นขวด : 40 MM. ความสูงขวด : 190 MM.

> เหลี่ยมสูง 200 ML ปากกลาง

เหลี่ยมสูง 200 ML ปากกลาง

ขนาดก้นขวด : 40 MM. ความสูงขวด : 170 MM.

> เหลี่ยม 120 ML ปากกลาง

เหลี่ยม 120 ML ปากกลาง

ขนาดก้นขวด : 40 MM. ความสูงขวด : 120 MM.

> เอสแอนด์พี 220 ML ปาก 30

เอสแอนด์พี 220 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 61 MM. ความสูงขวด : 111 MM.

> โออิชิ 1000 ML ปาก 30

โออิชิ 1000 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 75 MM. ความสูงขวด : 270 MM.

> โออิชิ 400 ML ปาก 30

โออิชิ 400 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 63.8 MM. ความสูงขวด : 192.5 MM.

> โออิชิ 350 ML ปาก 30

โออิชิ 350 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 60 MM. ความสูงขวด : 175 MM.

> โออิชิ 300 ML ปาก 30

โออิชิ 300 ML ปาก 30

ขนาดก้นขวด : 60 MM. ความสูงขวด : 160 MM.