บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

> แก้วทรงเรียบใส 6 ออนซ์ ปาก 75

แก้วทรงเรียบใส 6 ออนซ์ ปาก 75

ขนาดก้นแก้ว : 47 MM. ความสูงแก้ว : 77 MM.

> แก้วทรงเรียบสลิม 28 ออนซ์ ปาก 90

แก้วทรงเรียบสลิม 28 ออนซ์ ปาก 90

ขนาดก้นแก้ว : 65 MM. ความสูงแก้ว : 153 MM.

> แก้วทรงเรียบสลิม 22 ออนซ์ ปาก 90

แก้วทรงเรียบสลิม 22 ออนซ์ ปาก 90

ขนาดก้นแก้ว : 55 MM. ความสูงแก้ว : 158 MM.

> แก้วทรงเรียบสลิม 16 ออนซ์ ปาก 90

แก้วทรงเรียบสลิม 16 ออนซ์ ปาก 90

ขนาดก้นแก้ว : 50 MM. ความสูงแก้ว : 141 MM.

> แก้วทรงเรียบสลิม 20 ออนซ์ ปาก 90

แก้วทรงเรียบสลิม 20 ออนซ์ ปาก 90

ขนาดก้นแก้ว : 50 MM. ความสูงแก้ว : 165 MM.

> แก้วทรงเรียบสลิม 18 ออนซ์ ปาก 90

แก้วทรงเรียบสลิม 18 ออนซ์ ปาก 90

ขนาดก้นแก้ว : 53 MM. ความสูงแก้ว : 155 MM.

> แก้วทรงเรียบสมูท 18 ออนซ์ ปาก 95

แก้วทรงเรียบสมูท 18 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 55 MM. ความสูงแก้ว : 145 MM.

> แก้วทรงเรียบสมูท 22 ออนซ์ ปาก 95

แก้วทรงเรียบสมูท 22 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 60 MM. ความสูงแก้ว : 150 MM.

> แก้วทรงเรียบสมูท 20 ออนซ์ ปาก 95

แก้วทรงเรียบสมูท 20 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 57 MM. ความสูงแก้ว : 148 MM.

> แก้วทรงลอนใส 16 ออนซ์ ปาก 95

แก้วทรงลอนใส 16 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 52 MM. ความสูงแก้ว : 135 MM.

> แก้วทรงลอนใส 12 ออนซ์ ปาก 85

แก้วทรงลอนใส 12 ออนซ์ ปาก 85

ขนาดก้นแก้ว : 52 MM. ความสูงแก้ว : 110 MM.

> แก้วทรงลอนใส 10 ออนซ์ ปาก 85

แก้วทรงลอนใส 10 ออนซ์ ปาก 85

ขนาดก้นแก้ว : 52 MM. ความสูงแก้ว : 90 MM.