บริษัท กนิษฐาพลาสติก จำกัด | ผู้นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์และบริการ

> แก้วทรงถัง 32 ออนซ์ ปาก 116

แก้วทรงถัง 32 ออนซ์ ปาก 116

ขนาดก้นแก้ว : 80 MM. ความสูงแก้ว : 145 MM.

> แก้วทรงถัง 30 ออนซ์ ปาก 116

แก้วทรงถัง 30 ออนซ์ ปาก 116

ขนาดก้นแก้ว : 85 MM. ความสูงแก้ว : 138 MM.

> แก้วทรงถัง 24 ออนซ์ ปาก 116

แก้วทรงถัง 24 ออนซ์ ปาก 116

ขนาดก้นแก้ว : 90 MM. ความสูงแก้ว : 98 MM.

> แก้วแคปซูล 22 ออนซ์ ปาก 95

แก้วแคปซูล 22 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 70 MM. ความสูงแก้ว : 136 MM.

> แก้วแคปซูล 20 ออนซ์ ปาก 95

แก้วแคปซูล 20 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 70 MM. ความสูงแก้ว : 127 MM.

> แก้วแคปซูล 16 ออนซ์ ปาก 95

แก้วแคปซูล 16 ออนซ์ ปาก 95

ขนาดก้นแก้ว : 67 MM. ความสูงแก้ว : 110 MM.

> แก้วสตาร์บัคส์ 16 ออนซ์ ปาก 98

แก้วสตาร์บัคส์ 16 ออนซ์ ปาก 98

ขนาดก้นแก้ว : 63 MM. ความสูงแก้ว : 116 MM.

> แก้วสตาร์บัคส์ 20 ออนซ์ ปาก 98

แก้วสตาร์บัคส์ 20 ออนซ์ ปาก 98

ขนาดก้นแก้ว : 60 MM. ความสูงแก้ว : 133 MM.

> แก้วสตาร์บัคส์ 22 ออนซ์ ปาก 98

แก้วสตาร์บัคส์ 22 ออนซ์ ปาก 98

ขนาดก้นแก้ว : 60 MM. ความสูงแก้ว : 138 MM.